МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

A- A A+
МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

Монгол Улсын Консерваторийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг “Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулалтыг явуулж дүгнэв. МУК-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын эцсийн шатанд Боловсролын ухааны доктор, дэд профессор Ц.Шаравцэрэн тэнцсэн болно. “Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам” 7.4-д заасны дагуу МУК-ийн Удирдах зөвлөл хуралдаж, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нэг оролцогчийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх саналыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлдэг журамтай байна.Монгол Улсын Консерваторийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг “Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулалтыг явуулж дүгнэв. МУК-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын эцсийн шатанд Боловсролын ухааны доктор, дэд профессор Ц.Шаравцэрэн тэнцсэн болно. “Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам” 7.4-д заасны дагуу МУК-ийн Удирдах зөвлөл хуралдаж, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нэг оролцогчийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх саналыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлдэг журамтай байна.

 

Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг