Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2023 оны бараа худалдан авах төлөвлөгөө

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2023 оны бараа худалдан авах төлөвлөгөө

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 01-р сарын 16-ны өдөр А/14 дугаар тушаал