Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн"Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай" А/511 дүгээр тушаал

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн "Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай"  А/511 дүгээр тушаал