Боловсол, шинжлэх ухааны яамны 2022 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай

A- A A+
Боловсол, шинжлэх ухааны яамны 2022 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт  оруулах тухай