Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн мэргэжлийн боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Мэргэжлийн  боловсрол, сургалтын хэлтсийн мэргэжлийн боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

ХАСУМ үзэх