Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн захирал

A- A A+
Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн захирал

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар үзэх