Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн захирал

A- A A+
	Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн захирал

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар үзэх