Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирал

A- A A+
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирал

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар үзэх