Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори зуун дөчин нэгдүгээр сургуулийн захирал

A- A A+
Баянгол дүүргийн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори зуун дөчин нэгдүгээр сургуулийн захирал

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар үзэх