Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харьяа Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 3 дугаар сургуулийн захирал

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харьяа Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 3 дугаар сургуулийн захирал

ХАСУМ ҮЗЭХ