Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

ХАСУМ ҮЗЭХ