Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дээд боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дээд боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

ХАСУМ ҮЗЭХ