Монгол улсын 2022 оны шинэ төсөл, арга хэмжээ тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл

A- A A+
Монгол улсын 2022 оны шинэ төсөл, арга хэмжээ тендерт  шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл

Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээллийг татах