Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Ёс зүйн зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө