Ерөнхий боловсрол

A- A A+
Ерөнхий боловсрол

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд нийт 568 ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байна. ёс зүйн зөвлөлийн дарга нарыг ажилласан жилээр авч үзвэл дунджаар 10-12 жил ажилласан хүн томилогдсон байна.