Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны тайлан

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны тайлан