Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургуулийн Монгол-Японы эмнэлэгийн захирал

A- A A+
Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургуулийн Монгол-Японы эмнэлэгийн захирал