Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах зорилгоор Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Хөвсгөл, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-уул, Говьсүмбэр, Дорнод аймгийн төвийн нэг сургуулийн "Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим"-д туслах хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн саналыг ирүүлэхийг урьсан. 2021 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.


 

Оролцогчийн нэр

Нээлтийн үеийн үнийн санал (төг)

Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)

1

Очир эрдэнэ констракшн ХХК

218,681,500

218,681,500