Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: G9208-MON: Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл

               Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос дараах G001-Төслийн нэгжийн тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, G002-Төслийн нэгжид санхүүгийн програм хангамжийг нийлүүлэх хоёр үнийн саналыг тус тус ирүүлэхийг урьсан. Барааны үнийн санал авах шалгаруулалт (ҮСАХ) нь АХБ-ны журмаар явагдсан бөгөөд эрх бүхий тендерт оролцогчид оролцсон.

G001-Төслийн нэгжийн тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх “Хаан кастл” ХХК, G002-Төслийн нэгжид санхүүгийн програм хангамжийг нийлүүлэхэд “Инфосистемс” ХХК тус тус шалгарч гэрээг 2021 оны 6 дугаар сарын 4 нд байгуулсан.

 

 

Тендерт оролцогчид

Нээлтийн үеийн үнийн санал (төг)

Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

G001

“Хаан кастл” ХХК

48,205,300

48,205,300

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

2

G001

“Очир эрдэнэ констракшн” ХХК

39,886,680

39,886,680

Нийлүүлэх нэг бараанд техникийн шаардлагыг  хангаагүй тул саналаас татгалзсан. 

3

G001

“Професионалсаплай сервес” ХХК

30,802,500

30,802,500

Бүх бараанд техникийн шаардлагыг ирүүлээгүй тус саналаас татгалзсан.

1

G002

“Инфосистемс” ХХК

9,295,000

9,295,000

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.