Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд боловсролын 423, шинжлэх ухааны 3 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжсэнээс 31 сургууль, 63 цэцэрлэг, 22 дотуур байр, 12 сургуулийн спорт заал тус тус ашиглалтад оруулснаар сургуулийн хүүхэд хүлээн авах хүчин чадал нэг ээлжиндээ 17790 (2 ээлжиндээ 35580) суудлаар, цэцэрлэгийн хүчин чадал 10020 хүүхдийн орны тоогоор, 22 дотуур байр 1320 орны тоогоор тус тус нэмэгдэж, 142 барилга байгууламжид их засвар хийж 270 обьектыг улсын комисс хүлээн аваад байна.

Дэлгэрэнгүйг үзэх