card

Мэдээний архив

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2021 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй ажлын, худалдан авах ажиллагааны явц (6 дугаар сарын байдлаар)

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын 2020 оны тайлан

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, санхүүжилт, худалдан авах ажиллагааны 2020 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын барилга байгууламжийн мэдээлэл (аймгаар)

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын барилга байгууламжийн мэдээлэл (аймгаар)

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (АЙМГААР)

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 2021

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд 354 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны 04 дүгээр сарын явцын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны 04 дүгээр сарын явцын мэдээ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2021 ОНД ХЭРЭГЖИХ ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй