БҮГД НАЙРАМДАХ УНГАР УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

A- A A+
БҮГД НАЙРАМДАХ УНГАР УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам хоорондын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу нийт 200 иргэнийг бакалавр, магистр, докторын сургалтад суралцуулна.

Мэргэжлийн чиглэл

 • Анагаах ухаан,
 • Хөдөө аж ахуйн инженерчлэл,
 • Архитектурын инженерчлэл,
 • Эрх зүй,
 • Харилцаа холбоо,
 • Хууль эрх зүй,
 • Эдийн засаг,
 • Инженерчлэл, цөмийн, нано технологи
 • Анагаах ухаан,
 • Боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх,
 • Байгалийн ухаан,
 • Мал эмнэлгийн анагаах ухаан,
 • Биологи, молекул биологи

Тавигдах шаардлага

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Боловсролын түвшин ба насанд тавигдах шаардлага:
 • Бакалаврын түвшинд суралцах бол бүрэн дунд боловсролтой, Голч дүн 3.0 оос дээш, 25 хүртэлх насны;
 • Магистрантурт суралцахад тухайн чиглэлийн мэргэжлээр суралцсан  бакалаврын зэрэгтэй, Голч дүн 3.0 оос дээш, 35 хүртэлх насны иргэн;
 • Докторантурт суралцах тухайн чиглэлийн мэргэжлээр суралцсан магистрын зэрэгтэй, Голч дүн 3.0 оос дээш, 40 хүртэлх насны иргэн;