Төрөөс шинжлэх ухааны талаар баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилт

A- A A+
Төрөөс шинжлэх ухааны талаар баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилт

 

ТӨРӨӨС ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮЗЭХ