Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилт

A- A A+
Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлогын 2020 оны хэрэгжилт

 

ТӨРӨӨС ИННОВЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮЗЭХ