Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт

A- A A+
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт

 

ЗАСГИЙН ЗАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮЗЭХ