Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

A- A A+
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан