Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

A- A A+
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
[embeddoc url="https://www.meds.gov.mn/wp-content/uploads/2020/11/Ерөнхий-төлөвлөгөө-А811-copy_compressed_compressed-1-10-1.pdf"] [embeddoc url="https://www.meds.gov.mn/wp-content/uploads/2020/11/Ерөнхий-төлөвлөгөө-А811-copy_compressed_compressed-11-19.pdf"]