Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны "Эрх шилжүүлэх тухай" А/550 дугаар тушаал

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны