БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН 2024 "БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЖ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ" ТУШААЛ

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН 2024