БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

ТШ-ын нэр

Төлөв

Санхүүжилт

Төсөвт өртөг

Тухайн онд

ХАА-ны журам, аргачлал

ТШ зарлах огноо

Ерөнхий боловсролын сургууль, багаар ажиллах ширээ сандал худалдаж авах/Улсын хэмжээнд/

Тендер хүлээн авч байгаа

Улсын төсөв

360,000,000

360,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

11/16/2023

Боловсролын салбарт шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах/Улсын хэмжээнд/

Тендер хүлээн авч байгаа

Улсын төсөв

568,800,000

568,800,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

11/16/2023

Боловсролын салбарт ашиглаж байгаа "Office-365" программ хангамжийн лиценцийн зардал

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

360,000,000

360,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

7/25/2023

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн гал тогооны цахилгааны засвар

Амжилтгүй болсон

Улсын төсөв

30,000,000

30,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургуулийн гал тогооны сантехникийн засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

40,000,000

40,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын дотуур байрны гал тогооны засвар

Өөрчлөх хүсэлт гарсан

Улсын төсөв

95,000,000

95,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 63 дугаар сургуулийн гал тогооны засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

80,000,000

80,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын лаборатори 1 дүгээр сургуулийн Ахлах сургуулийн байрны гал тогооны засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

96,800,000

96,800,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын сургуулийн гал тогооны засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

133,400,000

133,400,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 1 сургуулийн гал тогооны их засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

181,300,000

181,300,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Нийслэлийн Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын 103 дугаар сургуулийн гал тогооны засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

90,000,000

90,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

5/17/2023

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотор засвар /Өвөрхангай аймаг, Уянга сум/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

272,300,000

272,300,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

4/14/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн засвар /Өвөрхангай аймаг, Хужирт сум/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

300,000,000

300,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

4/14/2023

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн дотор засва /Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

400,000,000

400,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

4/14/2023

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны албан хэрэгцээнд шаардлагатай суурин болон зөөврийн компьютер, олон үйлдэлт принтер худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

150,000,000

150,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

4/7/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад "Ухаалаг анги" төсөл хэрэгжүүлэх / Баянхонгор аймаг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

500,000,000

500,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Орхон аймаг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж / Ховд аймаг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

500,000,000

500,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад "Ухаалаг анги" төсөл хэрэгжүүлэх / Дархан-Уул аймаг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

2,000,000,000

2,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Булган аймаг/

Өөрчлөх хүсэлт гарсан

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Завхан аймаг/

Эхэлсэн

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

Өөрчлөх хүсэлт гарсан

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

Эхэлсэн

Улсын төсөв

700,000,000

700,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг хадгалах, хамгаалах тавиур, ширээ, шүүгээ худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

110,000,000

110,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/2/2023

Боловсролын салбарын хөрөнгийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

168,000,000

168,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

МУБИСуруульд хабрид анги тохижуулах тоног төхөөрөмж худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

122,000,000

122,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж​ худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

470,000,000

470,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад сургалтын тоног төхөөрөмж​ худалдан авах /Оёдол/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

250,000,000

250,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад сургалтын тоног төхөөрөмж​ худалдан авах /Гагнуур/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

270,000,000

270,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад сургалтын тоног төхөөрөмж​ худалдан авах /Мужаан/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

670,000,000

670,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын цахим хичээлд зориулсан техник хэрэгсэл худалдан авах /Орхон аймаг/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

200,000,000

200,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

3/1/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Гэр цэцэрлэг" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

700,000,000

700,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Тусгай хэрэгцээт ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах

Эхэлсэн

Улсын төсөв

600,000,000

600,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Дуу хөгжмийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

360,000,000

360,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Биеийн тамирын хичээлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

300,000,000

300,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Сургалтын хэрэглэгдэхүүн" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

500,000,000

500,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Гал тогооны тоног төхөөрөмж" худалдан авах

Эхэлсэн

Улсын төсөв

400,000,000

400,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн хичээлийн лабораторийн хэрэглэгдэхүүн

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

400,000,000

400,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсрол болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын үйл ажиллагаанд суурин болон зөөврийн компьютер худалдан авах /Төв аймаг/

Гэрээ байгуулагдсан

Улсын төсөв

500,000,000

500,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн "Дотуур байрны тавилга, хэрэгсэл" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

300,000,000

300,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуульд "Дуу хөгжмийн хичээлийн хөгжим" худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

600,000,000

600,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуульд "Цахим танхим"-ын тоног төхөөрөмж худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

1,200,000,000

1,200,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт зааланд техник хэрэгсэл худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

300,000,000

300,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн дотуур байранд "Гал тогооны тоног төхөөрөмж" худалдан авах

Эхэлсэн

Улсын төсөв

600,000,000

600,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

2/20/2023

МГТИС-ийн судалгааны лабораторийн барилга

Нийтлэгдсэн

ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банкны санхүүжилт

16,058,099,400

4,200,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1/25/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд//

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

45,957,000,000

42,957,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1/2/2023

Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байрыг буулгаж, барих ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

28,400,000,000

11,338,000,000

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам

1/2/2023

"Боловсролын тэргүүний ажилтан" тэмдэг

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

36,000,000

36,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

9/1/2023

Сургуулийн дотуур байрны сурагчдын хоолны танхимын их засвар /Хөвсгөл аймаг, Эрдэнэбулган сум/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

70,200,000

70,200,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Дорноговь аймгийн Айраг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын гал тогооны засвар

Тендер хүлээн авч байгаа

Улсын төсөв

36,000,000

36,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын сургуулийн 52 хүүхдийн дотуур байрны гал тогооны их засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

60,000,000

60,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Сургуулийн дотуур байрны хоолны заалны их засвар /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/

Эхэлсэн

Улсын төсөв

80,000,000

80,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Увс аймгийн Баруунтуруун сумын сургуулийн дотуур байрны гал тогооны их засвар

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

65,000,000

65,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Нийслэлийн Багануур дүүргийн 235 дугаар цэцэрлэгийн байрны гал тогооны засвар

Эхэлсэн

Улсын төсөв

95,000,000

95,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Нийслэлийн Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн байрны гал тогооны засвар

Эхэлсэн

Улсын төсөв

95,000,000

95,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

5/17/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны дээвэр, гадна инженерийн шугам сүлжээ, дулаан цэвэр, бохир шугмын засвар /Өвөрхангай аймаг, Хайрхандулаан сум/

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

68,000,000

68,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

4/14/2023

Боловсролын салбарын уулзалт, хурлын танхимын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

300,000,000

300,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

3/1/2023

Монгол Улсын Консерваторийн сургалтын хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдан авах

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон

Улсын төсөв

450,000,000

450,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг/

Эхэлсэн

Улсын төсөв

1,000,000,000

1,000,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Гэрээ шууд байгуулах

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр аймаг/

Эхэлсэн

Улсын төсөв

700,000,000

700,000,000

Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Гэрээ шууд байгуулах

3/1/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн газар болон ШУТИС-д байгуулах чадавхи бэхжүүлэх төвийн засварын зураг төсөв боловсруулах

Эхэлсэн

Тусламж

212,068,844

212,068,844

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

ШУТИС-д байгуулах "Чадавх бэхжүүлэх төв"-ийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

49,729,536

49,729,536

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 40-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

23,207,117

23,207,117

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 41-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

14,753,096

14,753,096

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 79-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

6,078,054

6,078,054

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

17,902,633

17,902,633

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 9-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

8,951,316

8,951,316

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 48-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

29,561,446

29,561,446

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 50-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

14,034,780

14,034,780

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн засвар үйлчилгээний зураг төсөв

Нийтлэгдсэн

Тусламж

14,366,310

14,366,310

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

11/6/2023

Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, үр дүнг үндэслэн сургалт зохион байгуулж, санал дүгнэлт нэгтгэн тайлагнах зөвлөх үйлчилгээ

Санал хүлээн авч байгаа

Улсын төсөв

120,000,000

120,000,000

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний арга

4/26/2023

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад үзүүлж буй үр нөлөөг үнэлэх, эрэмбэ тогтоох зөвлөх үйлчилгээ

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

65,000,000

65,000,000

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга

4/26/2023

Дээд боловсролын мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөр), нэр, индексийг дүйцүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх зөвлөх үйлчилгээ

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

65,000,000

65,000,000

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга

4/26/2023

Монгол Улсад эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэлийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

65,000,000

65,000,000

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам - Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга

4/26/2023

Боловсролын салбарт шаардлагатай зөөврийн компьютер худалдан авах/Улсын хэмжээнд/

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

2,900,000,000

2,900,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

11/16/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгуулллагад хүүхдийн ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, тоглоомын тавиур, гал тогооны шүүгээ, вандан сандал, багшийн ширээ, сандал, бичгийн шүүгээ, эрхлэгчийн өрөөний ширээ, сандал, бичгийн шүүгээ худалдан авах

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

1,140,000,000

1,140,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

2/20/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл аймаг/

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

557,000,000

557,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

3/1/2023

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Архангай аймаг/

Хүчингүй болгосон

Улсын төсөв

500,000,000

500,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

3/1/2023

Салбар дундын лабораторийн сургалтын баазын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай суурин болон зөөврийн компьютер, олон үйлдэлт принтер худалдан авах

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

1,180,000,000

1,180,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

3/1/2023

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад "Суурин компьютер, олон үйлдэлт принтер" худалдан авах

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

200,000,000

200,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд "Суурин болон зөөврийн компьютер, олон үйлдэлт принтер" худалдан авах

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

2,810,000,000

2,810,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

2/20/2023

Ерөнхий боловсролын сургуульд сурагч ширээ, сандал, самбар, багшийн ширээ, сандал, бичгийн шүүгээ худалдан авах

Нийтлэгдсэн

Улсын төсөв

4,400,000,000

4,400,000,000

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам

2/20/2023