Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2023 оны 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2023 оны 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны  мэдээ