АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

A- A A+
АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Саналыг Narantuya.j@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.