мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээ 2023

A- A A+
мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээ 2023