ДОКТОРЫН ДАРААХ СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

A- A A+
ДОКТОРЫН ДАРААХ СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

ДОКТОРЫН ДАРААХ СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Эрдэмтдийн залгамж хойч үе болсон докторын зэрэгтэй залуу судлаачдын бие даан эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэж, үр дүнд инноваци бий болгоход чиглэсэн докторын дараах судалгааны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах уралдаан зарлаж байна. Шалгарсан төслийн гүйцэтгэгчид “Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг”-ийг олгох юм.

Тэтгэлэг горилогч нь дэвшүүлж буй төслөө Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 222 тоот тушаалаар батлагдсан “Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журам”-ын дагуу /ЖУРАМ ХАРАХ/ боловсруулан, материалаа бүрдүүлэн оролцоно.

Материалд ажил байдлын тодорхойлолт, бүтээлийн жагсаалт, иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана.

Төслийг 2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдрийн 23:59 цаг хүртэл  https://project.stf.gov.mn/#/landing/3824568/0  хаягаар цахимаар хүлээн авна.

Шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, инновацийн хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Холбоо барих утас: 51-267131