Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал баталх тухай ХНТ-ын үндэсний хорооны 2022 оны 04 дүгээг тогтоол;

A- A A+
Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал баталх тухай ХНТ-ын үндэсний хорооны 2022 оны 04 дүгээг тогтоол;