Ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчдийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн тайлан

A- A A+
Ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчдийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн тайлан

ЕБС-ийн төгсөгчдийн тайлан