Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн серверийн хүчин чадлыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх тендерийн санал ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 


 

Оролцогчийн нэр

Нээлтийн үеийн үнийн санал (төг)

Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

Саммит компьютер технологи ХХК

1,059,982,600

1,059,982,600

Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийн саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.

2

Ай Ти зон ХХК

886,734,900

886,734,900

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.