Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө

A- A A+
Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө

Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө 2022 оны хагас жилийн байдлаар