Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх”-ийн сонгон шалгаруулалтад хүсэлт ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараах хувь хүнд гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 


 

Оролцогчийн нэр

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

Д.Үүрийнтуяа

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчоос бага оноо авсан тул тус зөвлөх үйлчилгээнд шалгараагүй.

2

Ц.Амгаланзаяа

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

3

Б.Сарантуяа

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчоос бага оноо авсан тул тус зөвлөх үйлчилгээнд шалгараагүй.