Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төслийн эцсийн тайлан боловсруулах” зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтад хүсэлт ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараах хувь хүнд гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 


 

Оролцогчийн нэр

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

Stephen Duggan

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчоос бага оноо авсан тул тус зөвлөх үйлчилгээнд шалгараагүй.

2

Г.Цолмон

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

3

Г.Пүрэвтогтох

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчоос бага оноо авсан тул тус зөвлөх үйлчилгээнд шалгараагүй.