Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх үнийн саналыг ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 


 

Оролцогчийн нэр

Нээлтийн үеийн үнийн санал (төг)

Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

Саммит компьютер технологи ХХК

199,095,250

199,095,250

Шаардлага хангасан оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.

2

Ай Ти зон ХХК

188,700,600

188,700,600

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн үнийн санал ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

3

 

Мобинет ХХК

223,065,300

223,065,300

Шаардлага хангасан оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.

4

 

Бодь электроникс ХХК

202,797,000

202,797,000

Шаардлага хангасан оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.

5

Монтех Дистрибьюшн ХХК

196,133,000

196,133,000

Шаардлага хангасан оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.