2020 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

A- A A+
2020 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ  БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН  ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ