card

Инноваци

"ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ШАГНАЛ"-Д НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ БҮТЭЭЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулсан инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд “Үндэсний инновацийн шагнал” олгоно. Үндэсний инновацийн шагнал нь “Шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүн”, “Үйлчилгээний салбарын шилдэг инноваци” гэсэн 2 төрөлтэй байна.

Дэлгэрэнгүй
ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

Инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор “Инновацийн төсөл”-д грант олгох сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй

"ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ШАГНАЛ"-Д НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ БҮТЭЭЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

“Үндэсний инновацийн шагнал”-д нэр дэвшүүлэх бүтээлээ ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
 “МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2021” БОЛНО

“МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2021” БОЛНО

"Инновацийн 7 хоног" арга хэмжээг дэлхийн олон оронд тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд манай улсын хувьд 2014 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн долоо хоног болон бусад арга хэмжээ

Инновацийн долоо хоног болон бусад арга хэмжээ

Инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжих, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Монголын Инновацийн 7 хоног” арга хэмжээг олон улсын туршлага, дэлхий нийтийн жишгийн дагуу 2014 оноос хойш 5 жил дараалан амжилттай зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний хүрээнд:

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ" 234 дугаар тогтоолоор Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт батлагдав.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх түүхий эд, материал, урвалж бодисын жагсаалт

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх түүхий эд, материал, урвалж бодисын жагсаалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ" 448 дугаар тогтоолоор Гаалийн татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх “Инновацийн төслөөр дотоод, гадаадын зах зээлд шинэ бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай, дотоодод үйлдвэрлэдэггүй түүхий эд, материал, урвалж бодисын жагсаалт” батлагдав.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний инновацийн шагнал

Үндэсний инновацийн шагнал

Засгийн газрын 2018 оны 49 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам”-д Үндэсний инновацийн шагналыг 2 жилд нэг удаа шалгаруулан олгож байхаар тусгагдсан. Тус шагналын анхдагчийг Засгийн газрын 2018 оны 342 дугаар тогтоолоор Шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүн төрөлд Гарааны ветбиотек ХХК-ийн малын зоо нуруу хэсэгт дусааж хэрэглэх ба маш хурдан арьсны гадаргуугаар тархаж малд эктопаразитууд болон хачиг шимэгчлэхээс урьдчилан сэргийлэх, цусанд шингэн орсон эмийн бодис цусаар дамжин цус сорогч хачиг, шавжуудад системийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ эмчлэх зориулалтай бэлдмэл“Делтамон Пу-рон” шалгарсан.

Дэлгэрэнгүй
Докторын дараах судалгааны грант

Докторын дараах судалгааны грант

Докторын зэрэг хамгаалсан залуу судлаачдад бие даан судалгааны ажил хийж шинэлэг, бүтээлч санал санаачилга дэвшүүлэн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зорилгоор туршилт, зохион бүтээх үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжиж, урамшуулахаар 2010 оноос эхлэн докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгож эхэлсэн. Одоогоор энэхүү тэтгэлгийг 106 залуу доктор хүртээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн грант

Инновацийн грант

“Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам”-аар инновацийн төсөл шалгаруулах, грант олгох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцох үйл ажиллагааг зохицуулна. Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй
Гарааны компани

Гарааны компани

Энэхүү журмын зорилго нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах, бүртгүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухааны паркын захиргаа

Шинжлэх ухааны паркын захиргаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 19 дугаар тогтоолоор “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл  байгуулагдсан.  “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл  нь Монгол Улсад өндөр технологийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны паркийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй