“ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, ТУСЛАХ БАГШИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЗААВАР”

A- A A+
 “ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ  ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, ТУСЛАХ БАГШИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЗААВАР”