ОХУ-ын “Роснефть” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шалгалтад оролцсон иргэдийн дүн

A- A A+
ОХУ-ын “Роснефть” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шалгалтад оролцсон иргэдийн дүн

ОХУ-ын “Роснефть” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шалгалтад оролцсон иргэдийн дүн

2021.06.05

Бүтгэлийн дугаар

Нийт дүн

1

100001587273408.

97

2

100001591150847.

96

3

100001590378547.

95

4

100001558501377.

95

5

100001591149554.

93

6

100001590697418.

93

7

100001588123852.

93

8

100001590384667.

92

9

100001591387333.

92

10

100001590083807.

91

 

11

100001578926084.

89

12

100001553203346.

88

13

100001573270662.

88

14

100001583712588.

87

15

100001590830467.

86

16

100001590739680.

85

17

100001590701931.

83

18

100001589096517.

82

19

100001591183807.

81

20

100001591293106.

80

21

100001587425431.

78

22

100001589309730.

75

23

100001591098254.

73

24

100001591302019.

47