Давтлага зохион байгуулах заавар батлах тухай

A- A A+
Давтлага зохион байгуулах заавар батлах тухай