Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

A- A A+
Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай