2020 оны гуравдугаар улиралд Боловсрол, шинжлэх ухааны яам болон түүний харьяа байгууллагуудад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар

A- A A+
2020 оны гуравдугаар улиралд Боловсрол, шинжлэх ухааны яам болон түүний харьяа байгууллагуудад хандаж ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн талаар