Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

A- A A+
Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай