Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

A- A A+
Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай